Előszó

Feleségemnek
ajánlom ezt a kis könyvet,
mert szeretetteljes közreműködése
nélkül sohasem irtam volna meg.

 

ELŐSZÓ

Ez a kis könyv azokat az előadásokat tartalmazza, melyeket 1920 tavaszán a müegyetem közgazdasági szakosztályának hallgatói számára tartottam. Az előadásokat némileg átdol¬goztam, hogy a főiskolát nem végzett művelt nagyközönségnek is hozzáférhetőek legyenek.
Előadásaim célja a termőföldről szóló ismereteinknek dióhéjban való feltüntetése volt. A termőfölddel sok tudományág foglalkozik, így különösen a mezőgazdasági vegytan és a földtan. Ezeknek művelői azonban a talajjal csak bizonyos szempontokból foglalkoznak, látó¬szögük kicsiny, nem öleli fel a talajról szóló ismereteink összességét. A tudomány haladá¬sával a termőföldről szóló ismereteink, különösen az utóbbi években, annyira fejlődtek, hogy immár külön tudományszámba mennek. A tudomány ezen uj hajtásának megismertetését célozza az «Ethika» könyvkiadó vállalat, amikor ezt a kis munkát szárnyaira bocsátja.
A munka összefoglaló jellege miatt nem tárgyalhattam bővebben a tudomány eredményeinek gyakorlati vonatkozásait. Be kellett érnem ezeknek a kérdéseknek egyszerü megvilágításával, mert részletesebb tárgyalásuk külön munka célja lesz. Kivételt csupán a szikes talajokkal tettem, amelyeknél kissé bővebben foglalkoztam a hasznosítás kérdésével, nagy nemzetgazda¬sági fontossága miatt.
Azzal az óhajtással adom át ezt a kis könyvet a nyilvánosságnak, hogy mindazok, akik létünk alapja, a termőföld iránt érdeklődnek, találjanak benne valamit, adatot vagy gondolatot, amely kedvet keltsen bennük arra, hogy a tudománynak ezzel az uj hajtásával behatóbban foglal¬kozzanak.
Budapest, 1920 Szilveszter napján.

B. R.


Formátumok


A dokumentum megtekinthető az alábbi formátumokban is:
- Microsoft Word Document formátum: http://profigarden.hu/d173-El-145-sz.doc

Partnerek